Vtipy - Lord a Jean - SMͩEK

Vtipy

advert_sky.png, 0 kB

Vtipy - Lord a Jean

Kavky v zahrad E-mail
Lord se vrátil z cesty a ptal se: "áán. Je nco nového?" "Ano, lorde. Kavky." "Jaké kavky?" "Sedí na ohoelých stromech na vaší zahrad." "M shoela zahrada?" "Ano, lorde. Chytla od vašeho domu." "án, m shoel dm?" "Ano, lorde. Chytl od katafalku vašeho bratra." "án m umel bratr?" "Ano, lorde. Zabila ho jeho ena, protoe spal s vaší enou." "Ale án, to není nic nového." "Vdy to íkám lorde. Akorát ty kavky."
Vtip poslal(a) Ema   
Hodnocen ten: / 21
SlabVynikajc 
Dv vci E-mail
"V horském hotelu švýcarských Alp sedí ve vinárn lord Beefsteak ve spolenosti šarmantní Francouzsky. Objednává další whisky a znudn praví: "Je tu vskutku nádhern, avšak, jak se mi to jeví, tak ta snhová boue potrvá delší dobu. U nás v Anglii se íká, e v takovém poasí se dají dlat dobe pouze dv vci." "Och, milý lorde," praví sladce dívka, "brid jsem se na štstí dosud nenauila!"
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 15
SlabVynikajc 
Nvrat z cest E-mail
Lord Barkley se po letech vrací neekan z cest po Africe. Všichni ji mysleli, e kdesi zahynul. Pišel mu otevít starý sluha a lord se zeptá: "Co je nového, Johny?" "Celkem nic, sire." "Vzpomínám si, e kdy jsem odjídl, tak byla manelka thotná." "To je, prosím, poád ješt!"
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 6
SlabVynikajc 
Zimn veer E-mail
"Jean, má televize dvíka?" "Ne, pane." "Tak to jsem se zase díval celý veer do kamen."
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 10
SlabVynikajc 
Citron se zobkem E-mail
"Jean, je citron jasn lutý?" ptá se lord. "Ano, pane, je," odpoví Jean. "A jean má citron zobáek?" ptá se znovu lord. "Ne, pane, není mi známo" povídá Jean. "A ješt nco, Jean, má citron oranové noiky?" ptá se lord do tetice. " Ne, pro se ptáte?" ptá se Jean. "Tak to jsem si do aje vymakal kanárka."
Vtip poslal(a) aneta   
Hodnocen ten: / 9
SlabVynikajc 
Nco pozitivnho E-mail
Pijede lord po dlouhé dovolené zase dom a ptá se Jeana: "Jean, stalo se za mé nepítomnosti nco neobvyklého?" "Ne, lorde, pouze jsem zlomil rý." "A pro jste ten rý zlomil, Jean?" "Zakopával jsem Vašeho psa, lorde." "Ale Jean, co je s mým psem, není snad mrtvý." "Mrzí m to, lorde." "A jak se to stalo, Jean?" \"Váš pes uhoel ve své boud, lorde." "Ale pro ta bouda hoela, Jean?" "Chytla od Vašeho domu, lorde." "Coe? Mj dm hoel?" Ano, lady šla po schodech a upustila svíku." "A peila to lady nebo moje dcera, Jean?" "Ne, nepeila ani jedna." "A máte pro m aspo nco pozitivního, Jean?" "Ano, lorde, vaše testy na AIDS."
Vtip poslal(a) vera   
Hodnocen ten: / 16
SlabVynikajc 
Pnsk nvtva E-mail
"Sire, lady Sarah má v lonici pánskou návštvu." "A co dlají, Jean?" "Abych byl upímný, sire, tak jsou spolu ve velice choulostivé situaci, ale nemusíte mít strach, tomu gentlemanovi to moc nejde." "Tak to jste m uklidnil, Jean, u jsem si myslel, e je mi lady nevrná!"
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 17
SlabVynikajc 
cta k prvodu E-mail
Ctihodný lord hraje golf. Práv se chystá odpálit míek, kdy v dálce zazní pohební hudba a objeví se pohební prvod. Lord smekne klobouk, pestane hrát a eká a prvod pejde. Jeho spoluhrá poznamená: "Pane, vy jste úasný. Oni vyprovázejí na poslední cestu úpln cizího lovka a vy smeknete a pestanete hrát. To je fantastické!" A lord odpoví: "Jak to cizího lovka? Dvacet let mi byla dobrou enou!"
Vtip pidal(a) Administrator   
Hodnocen ten: / 16
SlabVynikajc 
<< Zatek < Pedel Vtipy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dal Vtipy > Konec >>

Vsledky 73 - 80 z 195
advert_bottom.png, 0 kB


Copyright 2005 - 2007. All rights reserved.
TOPlist