Vtipy - Pod vlivem - SMͩEK

Vtipy

advert_sky.png, 0 kB

Vtipy - Pod vlivem

Velk huby E-mail
Antek a Fantek vedou v hospod silácké ei: "Ty, Fantek, kdyby tu te vlezl Nmec, já bych mu dal! Já bysem ho tak dobil, e by letl a kajsi zpátky ku Berlinu!” Fantek se nenechá zahanbit: "Antek, já by sem mu te dal! Tak by sem ho domordoval, e by ho ani jeho muti nepoznala!” V tom vešel do šenku Nmec. Antek a Fantek stelhbit vletli pod stl a zakrývají se ubrusem. Antek šeptá: "Ty, Fantek, co to tu tak smrdí? Ty ses posral!” "Ja, ja, ale to já ne ze strachu, to já od zlosti!”
Vtip poslal(a) rvaka   
Hodnocen ten: / 30
SlabVynikajc 
Vesel prty E-mail
Byl jednou jeden mejdan. Slavilo se a do rána. Kdy byli všichni oslavenci ádn pod parou, napadlo jednoho z nich, e by si mohli zalyovat. Tak vytáhl lye a zaal v paneláku jezdit po schodech. Byla nedle ráno a jedna babika šla z kostela. Protoe na schodech se blb házejí oblouky a babika rozvášnnému lyai nechtla nebo nestihla uhnout, stalo se nco, co se nemlo stát. Babika zstala leet pod schody v nepíliš dobrém stavu. Oslavenci jí zavolali sanitku a pokraovali dál s pitím. Kdy u konen dopili a potom taky vystízlivli, pokusili se zjistit, kam nešastnou babiku odvezli. Šli se zeptat do nejbliší nemocnice: "Prosím vás, nepivezli vám sem ráno tu a tu paní?" "Jo tu? Tak tu odvezli rovnou do blázince, íkala, e ji nkdo v paneláku srazil na lyích.."
Vtip poslal(a) paan   
Hodnocen ten: / 31
SlabVynikajc 
Turnaj E-mail
Pijde hrá z fotbalu a doma ho ptají: "Kolik jsi dnes dal gol?" "Dva." "A kolik to nakonec bylo?" "1:1"
Vtip poslal(a) Comeback   
Hodnocen ten: / 25
SlabVynikajc 
Stava E-mail
"Jsem stavby vedoucí u deset let a ádná stavba mi ješt nespadla!" "Prosim t co stavíš?" "Silnice."
Vtip pidal(a) Administrator   
Hodnocen ten: / 30
SlabVynikajc 
Zloka do knihy E-mail
"Co napsal ten host do Knihy pání a stíností?" "Nic, jenom tam vloil ízek!"
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 81
SlabVynikajc 
Cesta dom E-mail
Šel jsem jen tak z hospody dom, ale v tom se najednou zvedl chodník a praštil m do oblieje!
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 61
SlabVynikajc 
Nmonci a dvka E-mail
Baví se dva námoníci u barového pultu: "Vidíš támhle tu dívku? Vera by staila ješt jedna sklenka cinzana a byla by moje." "Tak pro jsi jí to cinzano nedal?" "Nemla u ádné peníze!"
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 20
SlabVynikajc 
Vc upito E-mail
Stuje si pan Kalianko: "Kdy já vypiju trochu víc, hned se mi po tle objeví takové modré skvrny!" "To já znám, kamaráde, já mám taky enu od rány!"
Vtip pidal(a) Smek   
Hodnocen ten: / 12
SlabVynikajc 
<< Zatek < Pedel Vtipy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dal Vtipy > Konec >>

Vsledky 49 - 56 z 488
advert_bottom.png, 0 kB


Copyright 2005 - 2007. All rights reserved.
TOPlist